Ministerstvo životního prostředí (MŽP) nemá výhrady k plánované těžbě kameniva z hald v bývalém příbramském uranovém revíru. Ve zjišťovacích řízeních k procesu EIA dospělo k závěru, že těžba nebude mít významný vliv na životní prostředí. Odpůrci s takovým závěrem nesouhlasí a chtějí proti němu podat rozklad. O likvidaci uranových hald se jedná už delší dobu, záměr má své kritiky i stoupence.

Na ministerstvu se uskutečnila dvě zjišťovací řízení k posouzení vlivu na životní prostředí, jedno se týkalo odvalu šachty číslo 15 a druhé odvalů šachet 11 a 19. Podle ministerstva tyto záměry nemají významný vliv na životní prostředí a nebudou dále posuzovány podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, sdělila Dominika Pospíšilová z tiskového oddělení MŽP.

U všech vlivů na životní prostředí podle ní vzali v potaz velikost, prostorový rozsah, povahu, intenzitu i dobu trvání, stejně jako kumulaci s vlivy jiných záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví. “V obou případech byly vyhodnoceny jako málo významné,” dodala Pospíšilová.

Starosta Petrovic a nový senátor za Příbramsko Petr Štěpánek (STAN), jeden z autorů petice pro těžbě hald, s takovým závěrem nesouhlasí. Zásadní námitky odpůrců podle něj nebyly zohledněny. Ve zprávě předložené k posouzení je například uvedeno, že se na daném území nenacházejí žádné chráněné rostliny a živočichové, což podle Štěpánka není pravda. Kromě toho se bagatelizovaly vlivy nákladní dopravy, míní.

“Zkontaktoval jsem se s obcemi, kterých se dotýká, a budeme společně připravovat rozklad na toto rozhodnutí,” řekl Štěpánek. Obce by se podle něj měly spojit a hlavním, kdo vše povede, má být město Příbram.

Příbramská radnice potvrdila, že rozklad již připravuje a poputuje na ministerstvo. “Při vyhodnocování materiálů, které jsme obdrželi od ministerstva životního prostředí, bohužel zjišťujeme, že některé naše požadavky založené na vyjádření odborníků nebyly reflektovány. Z tohoto důvodu se město Příbram připojí k dalším obcím a proti tomuto rozhodnutí podá rozklad,” uvedl starosta Jan Konvalinka (za ANO). Město už dříve požadovalo podrobné prozkoumání vlivu hluku a vibrací na zdraví obyvatel a vlivu zvýšené dopravní zátěže. Na základě výsledků expertiz chtělo upravit vlastní stanovisko k záměru.

Kritici doporučují nechat odvaly v nynějším stavu. Stoupenci poukazují na to, že se díky odtěžení v okolí sníží radonová zátěž. Příbramské odvaly představují podle dřívějšího vyjádření zástupců státního podniku Diamo ekologickou zátěž se středním rizikem, což znamená, že se s nimi musí něco udělat. Příbramské uranové ložisko se rozkládá od Kamenné po Dubenec. Rozlohu má 52 kilometrů čtverečních, délku téměř 25 kilometrů a šířku až čtyři kilometry.

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account