Navýšení daně z nemovitých věcí pomocí takzvaného místního koeficientu letos využilo 698 obcí z celkového počtu zhruba 6250 obcí. Vyplývá to z údajů finanční správy. Loni využilo navýšení místního koeficientu 647 obcí. V souvislosti s tím letos stoupl o dvě na 21 počet obcí, které si stanovily nejvyšší koeficient pět. Novými obcemi s nejvyšším koeficientem jsou tak Lipno nad Vltavou a Soutice.

Koeficient si mohou obce stanovit od roku 2009 v hodnotě dva, tři, čtyři nebo pět. Lze tak zvýšit sazbu daně u všech nemovitostí s výjimkou orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů. Daň z nemovitých věcí je stoprocentním příjmem obce, která tak má možnost zvýšit své příjmy. Nejvíce obcí letos stanovilo místní koeficient tradičně na hodnotu dva, celkem 550. Loni to bylo 519 obcí.

Na dani z nemovitosti finanční úřady loni vybraly 11,6 miliardy korun, předloni to bylo 10,9 miliardy. Daň se skládá z daně z pozemků a z daně ze staveb a jednotek, jejichž sazby se odvíjejí od charakteru nemovitosti. Daň se poté násobí koeficientem, který je stanoven podle velikosti obce, a případně místním koeficientem.

Konečným termínem pro podání daně z nemovitých věcí bylo původně pondělí 1. února. Vláda ale na počátku ledna odsouhlasila kvůli dopadům pandemie, že přiznání k dani z nemovitých věcí bude možné bez sankcí podat až do 1. dubna. Cílem je podle ministerstva financí v souvislosti s pandemií omezit osobní návštěvy finančních úřadů i pošt. Ministerstvo k faktickému prodloužení přistoupilo prominutím příslušenství daně z nemovitých věcí. Termín zaplacení daně z nemovitých věcí zůstal beze změny, je standardně do 1. června.

Pokuta za pozdní podání přiznání 0,05 procenta z výše daně za každý den prodlení se začíná počítat šestý pracovní den po uplynutí lhůty. Tato pokuta vzniká pouze v případě, že poplatník daňové přiznání vůbec nepodal nebo jej podal až na základě výzvy správce daně. Nově podle novely zákona o dani z nemovitých věcí platí, že pokud poplatník podal daňové přiznání až po lhůtě, aniž by byl finančním úřadem k tomu vyzván, nevzniká mu povinnost uhradit pokutu. Ten, kdo by přiznání neodevzdal ani po výzvě, dostane pokutu minimálně 500 korun.

Daňové přiznání k dani z nemovitosti se podává jednou, a to po pořízení nemovitosti nebo v případě změny. Povinnost podat daňové přiznání mají také poplatníci, kteří na v minulosti přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě revize katastru nemovitostí.

Platit daň z nemovitosti je třeba každý rok, finanční úřady poplatníkům zasílají informace s výší stanovené daně. Bez každoročních starostí je možné placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Lidé, kteří nemají SIPO ani datovou schránku, mohou dostávat údaje pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail. Stačí si zažádat na finančním úřadu.

Pokud celková daňová povinnost u jednoho správce daně činí méně než 30 korun, daň se neplatí. Výjimku tvoří spoluvlastnické podíly na pozemcích, ze kterých se daň předepisuje vždy, a to v minimální výši 50 korun.

 

Koeficienty v obcích

Rok Hodnota koeficientu Počet obcí rozdíl 2019/2020
2021 2 550 31
3 110 17
4 17 1
5 21 2
žádný 5552 -51

 

Rok Hodnota koeficientu Počet obcí rozdíl 2019/2020
2020 2 519 24
3 93 22
4 16 3
5 19 2
žádný 5603 -51

Pozn.: obce bez zahrnutí městských částí

Zdroj: Finanční správa

 

Inkaso daně z nemovitosti (v mld. Kč)

2010 8,75
2011 8,57
2012 9,54
2013 9,85
2014 9,91
2015 10,31
2016 10,58
2017 10,76
2018 10,83
2019 10,93
2020 11,58

Zdroj: Ministerstvo financí

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account