Soud v jižním okrese New Yorku obdržel rozšířenou žalobu na Radovana Vítka, CPI a další obžalované. V rámci předkládání důkazů byl totiž soudu v New Yorku doručen dokument, přesněji zpráva z vyšetřování Lucemburského finančního regulátora – Komise pro dohled nad finančním sektorem (CSSF), která detailně popisuje jak se Radovan Vítek a Jean Francois Ott tajně domlouvali na převzetí společnosti tak, aby za ni zaplatil co nejméně a tím porušili zákon a poškodili ostatní akcionáře. Na konci roku 2017 CSSF uložila Vítkovi a Ottovi maximální možnou pokutu, každému po 1,5 milionu euro. Vítek se proti rozhodnutí odvolal u lucemburského soudu.

Tento dokument tak poskytl žalobcům další důležité detaily pro úpravu a rozšíření žaloby. Žalobci tak nejen, že získali podklad zpracovaný oficiální autoritou jiného státu, ale také nástroj, který bude u soudu sloužit jako silná páka proti argumentům obžalovaných.

Obžalovaní v minulých měsících podali své návrhy na zamítnutí žaloby a následovalo předběžné líčení, kde zazněly vyjádření obou stran sporu. Matthew L. Schwartz, partner společnosti Boies Schiller Flexner a bývalý federální prokurátor, který zastupuje žalobce ve své řeči zdůraznil skutečnost, že subjekty fondu Kingstown se nacházejí v New Yorku, byly zde poškozeny a nastínil také jejich četné kontakty s obžalovanými. Schwartz dále popsal, jak Vítek použil klamné a spiklenecké jednání s dalšími žalovanými tak, aby vyvedl ze společnosti Orco cenná aktiva a tím poškodil ostatní akcionáře společnosti. Následně provedl soudkyni historií Orco Property Group, Orco Germany a CPI PG. Na závěr popsal, jakým způsobem byli poškozeni jak Kingstown, tak Investhold. U soudu zazněla také otázka rozhodnutí prvoinstančního soudu v Lucembursku. Schwartz vysvětlil, že v Lucembursku se jedná o korporátní žalobu pouze jednoho ze žalovaných, nikoliv o hromadnou žalobu poškozených za podvod, jak je tomu u soudu v New Yorku.

Obžalovaní měli příležitost předložit své vyjádření k věci. Ti však ve svém čase k argumentaci v podstatě nepopřeli ani jednu z částí, která byla žalobci předložena, a místo toho využili svůj čas k tomu, aby prezentovali své návrhy na odmítnutí žaloby z formálních důvodů a vyjednávali pozdržení provádění důkazů. K návrhům na odmítnutí žaloby se již dříve vyjádřil Matthew Schwarts následovně: „Všechny argumenty obžalovaných jsou jen procedurální, a nikdo z nich se nezabývá podstatou nároků, tedy tím, že naši klienti byli podvedeni Radovanem Vítkem a ostatními obžalovanými. Těšíme se, že tyto nároky prokážeme před soudem.“

Zdroj: Tisková zpráva Marcus&Art.

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account