Datum / čas
Date(s) - 18/11/2020 - 11/12/2020
0:00

Místo konání
#_LOCATIONLINK


Absolvujte s námi přípravný akreditovaný rekvalifikační kurz „Realitní zprostředkovatel“ zakončený zkouškou odborné způsobilosti!
Po absolvování kurzu a složení zkoušky získáte osvědčení odborné způsobilosti. Náš kurz vás pro získání tohoto osvědčení maximálně připraví.

Osvědčení o odborné způsobilosti od nás vám plně postačí k získání vázané živnosti na činnost „realitní zprostředkovatel“ bez kterého nemůžete realitní činnost poskytovat.

Místo konání: sídlo ARK ČR, Praha 10, Strašnická 3165/1b

Kurz je 14ti denní, 101 hodin výuky + 1,5 dne zkoušky  a je rozdělen do jednotlivých částí.

Termíny jednotlivých částí včetně závěrečné zkoušky:

1)18.11.2020 – 20.11.2020
2) 23.11. – 26.11.2020
3) 30.11. – 3.12.2020
4) 7.12. – 8.12.2020
9.12 – 11.12.2020 – zkoušky odborné způsobilosti

Cena rekvalifikačního kurzu včetně zkoušky odborné způsobilosti autorizovanou osobou:

Cena rekvalifikačního kurzu Realitní zprostředkovatel pro členy ARK ČR: 11.200,- Kč
Cena zkoušky odborné způsobilosti v závěru kurzu pro členy ARK ČR: 3.000,- Kč
celkem 14.200,- Kč; osvobozeno od DPH

Cena rekvalifikačního kurzu Realitní zprostředkovatel pro nečleny ARK ČR: 14.800,- Kč
Cena zkoušky odborné způsobilosti v závěru kurzu pro členy ARK ČR: 5.000,- Kč
celkem 19.800,- Kč; osvobozeno od DPH

Účastníci kurzu, kteří složí zkoušku odborné způsobilosti, obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace, které je veřejnou listinou a má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace.
Tato profesní kvalifikace nahrazuje školní vzdělání v oboru. Při žádosti o živnostenský list na vázanou živnost Realitní zprostředkovatel nahrazuje toto osvědčení doklad o školním vzdělání a praxi v oboru.

Účastníci kurzu, kteří složí zkoušku, obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu a osvědčení o získání profesní kvalifikace, které je veřejnou listinou a má celostátní platnost při prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.
Tato profesní kvalifikace nahrazuje školní vzdělání v oboru.

Je možné zúčastnit se kurzu bez dosažení rekvalifikace a zakončení zkouškou před autorizovanou osobou. Cena kurzu bez zkoušky odborné způsobilosti a bez osvědčení o rekvalifikaci je 14.800,- Kč (+DPH).

Absolvování tohoto kurzu včetně úspěšného složení závěrečné zkoušky odborné způsobilosti podstatně zvýší vaši prestiž vůči klientům i obchodním partnerům.

Pořadateli byla udělena akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k provádění rekvalifikace prostřednictvím tohoto kurzu (MŠMT-9401/2019-1/126). K provádění zkoušky odborné způsobilosti pro obor „Obchodník s realitami“ (kód profesní kvalifikace: 66-042-M)byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR udělena Asociaci realitních kanceláří ČR, resp. jejímu Informačnímu centru ARK, spol. s r.o. potřebná autorizace (č.j.: MMR-22281/2016).

Další info o kurzu

Kurz je určen:

–  Všem, kteří chtějí získat nebo si doplnit, znalosti z oblasti obchodování s nemovitostmi

–  Začátečníkům v oboru realit i praktikujícím realitním makléřům, kteří si chtějí vylepšit své vzdělání

–  Všem, kteří zároveň chtějí získat profesní kvalifikaci a Osvědčení o profesní kvalifikaci pro obor obchodník s realitami

Přínosy kurzu pro absolventy:

–   Znalosti potřebné pro kvalifikovaný výkon činnosti realitního makléře (obchodníka s realitami), tj. zejména postupy a procesy při zprostředkování koupě, prodeje a pronájmu nemovitostí, právní aspekty realitní činnosti
včetně  problematiky katastru nemovitostí, stavební minimum, oceňování a financování nemovitostí, marketing, komunikace s klienty aj.

Výhoda pro uchazeče o zaměstnání:

–   Osoby, které jsou evidovány na Úřadu práce je možná úhrada celé ceny kurzu Úřadem práce (k projednání žádosti potřebují úřady práce cca 1 měsíc)

Lektoři:

–   Všichni lektoři, kteří přednášejí v našich kurzech, jsou zkušenými odborníky ve své profesi (nepraktikujeme variantu jeden lektor umí vše…)

–   Přednášející jsou jednak realitní makléři (zpravidla majitelé realitních kanceláří) a dále pak právníci, daňoví poradci, odborníci na stavební právo, oceňování nemovitostí, komunikaci s klienty, marketing, stavebnictví,
výpočetní techniku,  z Katastru aj., vždy jsou úzce spojeni s praxí obchodování s realitami.

Studijní materiály:

–   Ke každému přednášenému tématu v kurzu dostávají účastníci studijní materiál a to buď v tištěné nebo elektronické podobě.

Doklady o absolvování kurzu:

–   Účastníci kurzu, kteří složí závěrečnou zkoušku, obdrží osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu pro obor Obchodník s realitami a zároveň osvědčení o získání profesní kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb.
od autorizované osoby  (osvědčení se státním znakem České republiky).

Místo konání kurzu:

–  „Pražské“ kurzy se konají v učebně v sídle ARK ČR, tj. Praha 10, Strašnická 3165/1b. „Brněnské“ kurzy v budově Veřejně správní akademie, Filipínského 1, www.vsa.cz

Čas výuky:

–   Výuka probíhá zpravidla v časech 8,30 až 16,30 hod s hodinovou polední pauzou a kratšími přestávkami v průběhu dne. Účastníci kurzu dostávají před jeho zahájením pozvánku a rozvrh s časovými údaji, názvy
jednotlivých přednášek a jmény lektorů.

Z obsahu studia:

– Práva a povinnosti související s činností obchodníka s realitami
–   Smlouvy v praxi obchodníka s realitami
–   Katastr nemovitostí v realitní praxi
–   Základy stavebnictví související s činností obchodníka s realitami
–   Marketing při prodeji/pronájmu nemovitých věcí
–   Etika v činnosti obchodníka s realitami – Etický kodex CEPI
–   Informační technologie v praxi obchodníka s realitami
–   Oceňování nemovitostí (odhad tržní hodnoty)
–   Financování nákupu nemovitostí
–   Postupy a procesy při zprostředkování koupě, prodeje, nájmu, pronájmu nemovitých věcí
–   Orientace ve zprostředkovatelských procesech – komunikace se zákazníkem

 

Přihlášky, informace:
mobil: 733 109 312
tel.: 272 771 412
E-mail: lucie.sindelarova@arkcr.cz, kurzy@arkcr.cz

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account