Výše příjmu je klíčová při schvalování hypotéky. Každý, kdo se rozhodne financovat vlastní bydlení hypotékou, musí počítat s tím, že si ho banka důkladně prověří. Stěžejní je zjistit, zda bude žadatel schopen půjčku na bydlení řádně splácet. Při posuzování žádosti o hypotéku provede poskytovatel úvěru takzvaný skóring, na jehož základě si udělá obrázek o bonitě daného zájemce o hypoteční úvěr.

Banka se při určování bonity klienta zajímá zejména o výši příjmů, celkových výdajů včetně všech stávající splátek úvěrů a také o dosavadní platební morálku. Zohledněn je rovněž například věk, vykonávaná profese, dosažené vzdělání, rodinný stav, počet a věk vychovávaných dětí či lokalita bydliště. „Každá banka postupuje při posuzování zájemců o hypotéku podle vlastní metodiky. Běžně se stává, že zatímco u jedné banky s žádostí o hypoteční úvěr neuspějete, u jiné půjčku na bydlení bez problémů získáte. Důkladná znalost metodik jednotlivých bank je tedy při výběru hypotéky klíčová,“ doplňuje Miroslav Majer, CEO fintech startupu hyponamíru.cz.

Podmínky pro získání hypotéky

Všechny tuzemské banky se při poskytování hypoték musí řídit platnými pravidly České národní banky. Centrální banka určuje a nastavuje hranice tří úvěrových ukazatelů, které se označují zkratkami LTV, DTI a DSTI. K získání požadované hypotéky, musí být současně splněna všechna uvedená pravidla hypotéky. O maximálním dluhovém zatížení zájemce o hypotéku rozhodují ukazatele DTI a DSTI.

Možná výše hypotečního úvěru

„Ukazatel DTI má zabránit předlužení zájemce o hypotéku. Vyjadřuje poměr mezi výší vašeho celkového zadlužení a výší čistého ročního příjmu. Pro žadatele o hypotéku mladší 36 let je horní hranice tohoto ukazatele 9,5 a u starších pak 8,5,“ uvádí Miroslav Majer.  Na jak vysokou hypotéku žadatel dosáhne, lze zjistit jednoduchým výpočtem.

Pokud je vám méně než 36 let, máte čistý roční příjem ze zaměstnání například ve výši 600 000 korun a nesplácíte žádný jiný úvěr, dosáhnete na hypotéku ve výši maximálně 5,7 milionu korun (pozn. 600 000 Kč x 9,5).

Zvládnete hypotéku splácet?

„Pomocí ukazatele DSTI banka ověřuje, zda zvládnete úvěr splácet. Tento ukazatel vyjadřuje procentní podíl celkové výše měsíčních splátek úvěrů (pozn. hypotéky a ostatních úvěrů) na vašem čistém měsíčním příjmu. Pro žadatele o hypotéku mladší 36 let je horní hranice tohoto ukazatele 50 % a u starších pak 45 %,“ vysvětluje Miroslav Majer z hyponamíru.cz.

Jednoduchým výpočtem opět zjistíte, zda dosáhnete na hypotéku. Pokud byste jako zájemce o hypotéku z předchozího příkladu žádali o hypotéku ve výši 5,7 milionu korun, při úrokové sazbě 5,5 % a době splatnosti 27 let by činila měsíční splátka 33 809 korun. Ukazatel DSTI vychází na necelých 68 % (pozn. 33 809 Kč : 50 000 Kč x 100). Úvěr byste v tomto případě nezískali, výše příjmu pro získání hypotéky je totiž příliš nízká. Měsíční splátka úvěru by musela být maximálně 25 000 korun.

Co se počítá do příjmů

Banky se při posuzování žádosti o hypotéku zajímají nejen o výši příjmu, ale i druh příjmu. Příjmy mohou pocházet ze závislé činnosti (zaměstnání), ze samostatné výdělečné činnosti (podnikání), z různých dohod o provedení práce, z pronájmu či kapitálového majetku. Co banky uznávají za příjmy se dozvíte přímo od hypotečního specialisty. Miroslav Majer k tomu doplňuje: „Příjmem mohou být také různé státem vyplácené dávky a podpory. Jedná se například o invalidní důchody, rodičovské příspěvky, příspěvky na bydlení či dopravu, podpory v nezaměstnanosti, výživné nebo například výsluhové příspěvky policistů, vojáků či hasicí. Počítejte ovšem s tím, že ne všechny příjmy na hypotéku banky akceptují nebo je uznávají pouze částečně.“

Příjmy ze zaměstnání a podnikání

Hlavním zdrojem příjmů jsou obvykle příjmy ze zaměstnání nebo podnikání. Zaměstnanci potvrdí výši příjmu jeho zaměstnavatel na speciálním formuláři banky. Překážkou k získání hypotéky bývá práce ve zkušební či výpovědní době. U některých bank je ovšem možné v individuálních případech vyjednat výjimku. Pokud plánujete změnit zaměstnavatele, vyplatí se v každém případě podání žádosti o hypotéku správně načasovat. Banky rovněž požadují, aby pracovní smlouva byla sjednána na dobu neurčitou. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) dokládají své příjmy daňovým přiznáním. Banky obvykle vyžadují daňová přiznání za poslední dva roky.

Vedlejší příjmy

Typickým příkladem vedlejšího příjmu jsou odměny plynoucí z různých dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti či brigád. Tyto příjmy banky obvykle neakceptují. Jedná se totiž většinou o krátkodobé a nestabilní příjmy. Někteří zájemci o hypotéku mohou mít také příjmy z pronájmu takzvaných investičních nemovitostí (pozn. nejčastěji se jedná o byty a rodinné domy). Tyto příjmy banka posuzuje na základě nájemní či budoucí nájemní smlouvy. Aby banky tyto příjmy uznala, musí být rovněž zahrnuty v daňovém přiznání (pozn. pod §9 příjmy z pronájmu).

Ostatní druhy příjmů, ne vše lze uznat

Některé banky mohou přihlížet i k dalším druhům příjmů. Většina bank akceptuje například rodičovský příspěvek, peněžitou pomoc v mateřství, výživné přiznané soudem, výsluhový příspěvek nebo invalidní, starobní či vdovský důchod.

Existuje ovšem i dlouhá řada příjmů, které banka při žádosti o hypotéku neuzná. Jedná se například o podporu v nezaměstnanosti, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, jednorázový příspěvek na dítě, porodné, pohřebné, příspěvek na úhradu potřeb dítěte, nemocenské dávky, dávky pro osoby se zdravotním postiženým, ošetřovné či sirotčí důchod.

Zdroj: Hyponamíru.cz

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account