Pojištění domu a schopnosti spácet - muž v obleku s domem v rukách

Banky při financování bydlení nechtějí nic riskovat. Proto sjednání hypotéky vždy podmiňují zástavou kupované nebo jiné vhodné nemovitosti, kterou mohou v případě dlouhodobého nesplácení úvěru zpeněžit a uspokojit tak svoji pohledávku. Jistí se i pro případ škod na nemovitosti, které snižují její reálnou tržní cenu. Při sjednání hypotéky je proto vždy potřeba řešit i otázku pojištění. Jaké pojištění je nutné uzavřít, podle čeho vybírat, co nepodcenit a na co si dát pozor?

„Při sjednání hypotéky banky vždy vyžadují sjednání pojištění nemovitosti. To musí pokrývat minimálně základní rizika včetně vodovodních škod. Správně musí být nastavena také pojistná částka. Důležité je myslet v předstihu i na další dobrovolná pojištění. Typickým příkladem je pojištění domácnosti, které kryje škody na vnitřním vybavení vašeho domova. Vyplatí se mít sjednáno také pojištění odpovědnosti, ze kterého jsou hrazeny škody na zdraví či majetku třetích osob,“ uvádí Miroslav Majer, CEO startupu hyponamíru.cz.

S pojištěním pomůžou specialisti

Hlavním smyslem pojištění je ochrana vašeho majetku. Požár, vichřice, povodeň, sesuv půdy, zemětřesení a celá řada dalších nepříznivých událostí může během krátké chvíle nenávratně poškodit nebo dokonce zcela zničit vaši nemovitost i vnitřní vybavení domácnosti. Jako první si připravte seznam majetku, který vám pomůže určit, co pojistit.

„K pojištění přistupujte komplexně. Pojištění musí především pokrývat veškerá reálně hrozící rizika a mít správně nastavené limity pojistného plnění. Pohlídejte si, aby nemovitost nebyla podpojištěna. V takovém případě totiž riskujete, že v případě škody vám peníze vyplacené pojišťovnou nevystačí na potřebné opravy nebo pořízení nového majetku. Při výběru pojištění se vyplatí využít služeb pojišťovacího specialisty, který má přehled o aktuálních nabídkách na trhu. Navíc vás upozorní i na rizika, která vás samotné nemusí napadnout“ doporučuje Miroslav Majer.

Pojištění nemovitosti

V rámci pojištění nemovitosti je pojištěna stavba jako taková. Předmětem pojištění mohou být nemovitosti určené k trvalému bydlení (tzn. bytové a rodinné domy), individuální rekreaci (tzn. chaty a chalupy) nebo také podnikání (např. autoservis, dílna apod.).

Pojištění nemovitosti kryje například škody na obvodovém či vnitřním zdivu, omítkách, stropech, střeše a její konstrukci, oknech, okapech… Obrazně řečeno se pojištění nemovitosti vztahuje na vše, co nevypadne ze stavby, pokud byste ji otočili vzhůru nohama. Zejména u rodinných domů nezapomeňte také na pojištění vedlejších staveb. Mezi ně patří například skleník, zahradní domek, bazén, plot či samostatně stojící garáž.

Každá pojišťovna nabízí několik variant pojištění nemovitosti. Rozsah krytých rizik se u jednotlivých pojišťoven liší. Základem jsou vždy živelní rizika, mezi něž patří například požár, přímý úder blesku, vichřice, krupobití, sesuv půdy apod. Dražší varianty pojištění nemovitosti zahrnují i další připojištění. Připojistit si můžete například velmi drahá skla oken nebo fotovoltaickou elektrárnu na střeše domu.

Miroslav Majer dále doplňuje: „Při sjednávání hypotéky banky požadují pojistit u nemovitosti minimálně základní rizika včetně vodovodních škod. Pokud se zastavovaná nemovitost nachází ve druhé nebo vyšší povodňové zóně, pak požadují také připojištění rizika povodně a záplavy. V případě škody je pojistné plnění vyplaceno přímo bance (tzv. vinkulace pojistného plnění), která se tímto chrání před ztrátou hodnoty nemovitosti v zástavě. Následně se banka domlouvá s klientem, jak postupovat při navracení nemovitosti do původního stavu. Vinkulace je nastavena tak, že menší škody do určité částky hradí přímo klient.“

Při výběru pojištění nemovitosti se zajímejte o všechna rizika, která máte pojištěna. V pojistných podmínkách jsou uvedeny a podrobně popsány i veškeré výluky z pojištění.

Pozor na podpojištění nemovitosti

Při výběru pojištění věnujte pozornost nastavení pojistných částek. Pokud je hodnota majetku vyšší než pojistná částka, kterou požaduje banka pro zajištění úvěru, nemusí být pro vás vyplacené pojistné plnění dostatečné. Pokud je nemovitost pojištěna například pouze na 70 % její hodnoty, veškeré škodní události se krátí tímto koeficientem. Šetřit na pojištění se tedy z tohoto pohledu rozhodně nevyplatí. Pojistné částky nastavujte vždy s ohledem na hodnotu majetku.

Kromě celkového pojistného limitu pro stavbu jako celek pojišťovny velmi často uvádějí i limity pro dílčí rizika. Rodinný dům může být pojištěn například na částku 10 milionů korun. Na například na skla se ovšem může vztahovat mnohem nižší limit, a to například 150 tisíc korun. Zajímejte se tedy nejen o celkovou pojistnou částku, ale i limity u jednotlivých rizik!

Pojištění schopnosti splácet úvěr

Hypotéku většina lidí splácí více než dvě desetiletí. Za takto dlouho dobu se může změnit vaše rodinná i finanční situace. Rizikem je například neschopnost splácet. Důvodem může být například dlouhodobá nemoc nebo úmrtí a s ním spojený výpadek příjmu člena domácnosti.  Myslete tedy nejen i na pojištění nemovitosti, ale také pojištění hypotéky.

Sjednat si můžete například pojištění schopnosti splácet úvěr. U tohoto typu pojištění máte nárok na pojistné plnění například při dlouhodobé pracovní neschopnosti, ztrátě zaměstnání, ošetřování člena rodiny nebo přiznané invaliditě druhého a třetího stupně.

Zdroj: Hyponamiru.cz

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account