Jaké je chování lidí, kteří mají bankovní půjčku či hypotéku s pojištěním schopnosti splácet i bez něj? Pojištění schopnosti splácet dodává respondentům průzkumu napříč dotazovanými skupinami pocit jistoty a má smysl při každé vyšší půjčce nebo hypotéce.

Výsledky průzkumu přiblížily postoje lidí, kteří mají k bankovní půjčce nebo hypotéce současně sjednané pojištění schopnosti splácet (PSS), nebo naopak toto pojištění nemají. Vyplynulo z nich například, že lidé, kteří si PSS nesjednali, mají obecně méně obav ohledně splácení závazku navzdory nepředvídatelným životním situacím a vyšší sebevědomí, co se týče naspořených financí.

V situaci, kdy by neměli dostatečné finance na zaplacení dalších splátek, by 40 % lidí s bankovní půjčkou bez PSS využilo naspořených financí, u lidí s hypotékou bez PSS by to bylo 55 %. Oproti tomu 25 % lidí s bankovní půjčkou s PSS by využilo naspořené finance, u lidí s hypotékou s PSS jde o 40 %. Zajímavé je, že jenom zhruba polovina respondentů, kteří si PSS platí, by je v takové situaci využila. Lze se domnívat, že si často nejsou jisti, v jakých situacích mohou toto pojištění uplatnit.

Představte si, že během spláceni HYPOTÉKY/BANKOVNÍ PŮJČKY dojde k situaci, kdy nebudete mít dostatečné finance na zaplacení dalších splátek. Jak byste tuto situaci řešil/a?

Z průzkumu je patrná vysoká sebedůvěra dotazovaných bez pojištění schopnosti splácet ohledně naspořených financí i doby schopnosti splácet závazek při výpadků příjmů. Z naší zkušenosti však víme, že realita bývá posléze bohužel trochu jiná. Je potřeba vzít v potaz i aktuální finanční situaci ve světě a také to, že dopady inflace nás teprve čekají. To vše jsou ukazatele, kdy je pojištění schopnosti splácet jistotou ve velmi nejisté době,“ říká obchodní ředitel BNP Paribas Cardif Pojišťovny Martin Steiner.

Lidé se sjednaným pojištěním (84 % bankovní půjčka, 85 % hypotéka) uvádějí, že jim PSS dodává pocit jistoty. Sjednání PSS u každé vyšší půjčky či hypotéky vnímá jako samozřejmost i velká část respondentů, která ho sama nemá sjednané (51 % u bankovních půjček bez PSS a 38 % u hypotéky bez PSS).

Jak vnímáte takové pojištění schopnosti splácet? Prosím označte, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky.

Respondenti v průzkumu nejčastěji uváděli, že by byli schopni platit své závazky a splácet svou hypotéku/ bankovní půjčku při výpadku příjmů 3-5 měsíců. Společným jmenovatelem však zůstává vyšší sebedůvěra u lidí bez PSS.

Jak dlouho byste byl/a schopen/schopna platit své závazky a splácet svou HYPOTÉKU/BANKOVNÍ PŮJČKU při výpadku příjmu?

Hlavními obavami spojenými jak s půjčkami, tak hypotékami jsou zejména zvýšení měsíčních výdajů, ztráta práce a snížení příjmů vinou změny práce či přechodu na mateřskou dovolenou. Například zvýšení měsíčních nákladů (př. elektřina, inflace) se obává 50 % lidí s bankovní půjčkou s PSS, 36 % lidí s půjčkou bez PSS, 57 % lidí s hypotékou a PSS a 49 % dotázaných s hypotékou bez PSS. Bez povšimnutí nesmí zůstat, že respondenti s hypotékou, kteří mají sjednané pojištění, se oproti ostatním ve větší míře obávají zadlužení rodiny v případě své smrti.

Máte s vaší HYPOTÉKOU/BANKOVNÍ spojené nějaké obavy ? Označte všechny, které se Vás týkají.

Dalším zajímavým poznatkem průzkumu je souvislost délky závazku a významnosti rizik. Lidé se v situaci, kdy si berou úvěr, obávají různých rizik, avšak každá skupina jiných. Ti, kteří mají bankovní půjčku, se ve vyšší míře obávají krátkodobějších výpadků příjmů, jako jsou nemoc a ztráta zaměstnání. Naopak respondenti s hypotékou mají ve vyšší míře obavy z fatálnějších rizik, jako jsou invalidita či úmrtí. Až 75 % s hypotékou a PSS se obává právě invalidity. „Duševní poruchy jsou druhou nejčastější příčinou přiznání invalidity, u mladých lidí do 45 let je to dokonce vůbec nejčastější důvod. Vzhledem k této skutečnosti jsme se rozhodli reagovat a pojištění schopnosti splácet úvěr nabízet s rozšířeným krytím právě i pro případy přiznání invalidity II. stupně,“ vysvětluje Martin Steiner.

Lidé se v situaci, kdy si berou nějaký úvěr, mohou ale nemusí obávat různých rizik. Označte prosím u každého typu rizika, do jaké míry je pro Vás významné, pokud si berete jakýkoli úvěr.

V případě, kdy se jedinec či rodina dostane do finančního diskomfortu, je dle mého názoru pojištění schopnosti splácet velkým benefitem, protože i navzdory turbulentní ekonomické situaci může PSS zajistit plynulé splácení závazků a klidný spánek,“ myslí si obchodní ředitel BNP Paribas Cardif Pojišťovny Martin Steiner.

Zdroj: BNP Paribas Cardif Pojišťovna


Sběr dat probíhal od 16. 12. 2022 do 3. 1. 2023 metodou CAWI a účastnilo se ho 800 respondentů ve věkovém rozpětí 25–60 let, kteří mají aktuálně hypotéku či bankovní úvěr.

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account