daně

Daňové přiznání k dani z nemovitosti letos musí podat každý, kdo v roce 2020 koupil, zdědil či jinak nabyl nemovitost, dále každý, kdo provedl k vlastněné nemovitosti přístavbu nebo další změny, i ten, kdo vlastněnou nemovitost prodal či jinak pozbyl. Kvůli pandemii koronaviru se letos termín pro podání tohoto daňového přiznání prodlužuje do 1. dubna, ale pouze v případě, že jej podává 100% vlastník nebo společný zmocněnec vlastníků.

Pozor také na to, že sankce za opožděné podání se počítá od původního termínu, tedy od 1. února, respektive od šestého pracovního dne po tomto termínu.

Všichni, kdo v roce 2020 nabyli nemovitost, provedli přístavbu či jiné změny na dříve vlastněné nemovitosti nebo nemovitost jakýmkoliv způsobem pozbyli, mají povinnost podat na místně-příslušný finanční úřad přiznání k dani z nemovitosti. Standardní lhůta pro podání je každý rok do konce ledna, letos ale vláda schválila její prodloužení kvůli pandemii koronaviru.

Pro letošní rok tedy jako nejzazší termín platí 1. duben 2021. Termín pro zaplacení daně z nemovitých věcí zůstal beze změny, a to do 31. května. Pozor ale na to, že se prodloužení nevztahuje na situaci, kdy je nemovitá věc ve spoluvlastnictví a jeden ze spoluvlastníků chce podat přiznání k dani za nemovitou věc ve výši svého spoluvlastnického podílu. V tomto případě stále platí původní termín do 1. února.

Přestože finanční úřad letos toleruje podání přiznání k dani z nemovitosti do 1. dubna, sankce za pozdní podání a pozdní úhradu se budou poplatníkům počítat od původní zákonné lhůty, která uplynula 31. ledna, a to až do dne podání daňového přiznání.

„Sankce se běžně začíná počítat až šestý pracovní den po uplynutí lhůty pro podání přiznání a činí 0,05 procenta z výše samotné daně za každý den prodlení. Nevyměřuje se však, pokud nedosahuje výše alespoň 200 korun. Pokutu přinejmenším 500 korun pak dostane ten, kdo by přiznání neodevzdal ani po výzvě finančního úřadu,“ uvádí Martin Březina, CEO společnosti UlovDomov.cz, a dodává, že kvůli pandemii koronaviru se mohou podmínky ještě změnit, a proto je vhodné si termíny hlídat, případně si informace pravidelně ověřovat na webu finanční správy či jiných důvěryhodných webech.

 

Zdroj: UlovDomov.cz

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account