oko - město

Makléři se letos museli seznámit se zákonem o realitním zprostředkování, zajistit si vázanou živnost, začít platit povinné pojištění, poradit si s karanténou a jako zatím poslední změna je čekají nové všeobecné obchodní podmínky (VOP) a přísnější přístup největšího poskytovatele realitní inzerce.

Dnes se budu věnovat zatím poslední významné změně a to novým obchodním podmínkám služby Sreality.cz, které budou účinné od 15.9.2020 a můžou pro trh znamenat větší regulaci než realitní zákon.

Nové obchodní podmínky Sreality.cz

Nové obchodní podmínky Sreality.cz jsou oproti těm stávajícím přehlednější a srozumitelnější. Lze z nich zcela jednoduše vyčíst, že hlavní motivací pro jejich zavedení je ambice Sreality.cz vymítit umělé sdružování makléřů za účelem snížení ceny inzerce a v kombinaci s nedávným podstatným zdražením služeb dosáhnout ziskových cílů nasnavených Seznamem. Dalším cílem změny VOP je zajistit transparentní prostředí pro kupující, kteří by měli mít jasný přehled o tom, kdo danou nemovitost nabízí k prodeji.

Na můj dotaz, co je hlavním důvodem přijetí nových obchodních podmínek Sreality.cz, Hana Kořínková, manažerka týmu inzertních služeb Sreality.cz, uvedla: “Vycházíme z nového Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 ze dne 20. června 2019 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb, ze kterého vyplývá, že: ,Poskytovatelé online zprostředkovatelských služeb zajistí, aby byla identita podnikatelského uživatele poskytujícího zboží a služby prostřednictvím online zprostředkovatelské služby jasně viditelná.”

Důvěra našich uživatelů a jejich plná informovanost je pro nás dlouhodobě prioritou, proto má každý realitní zprostředkovatel na naší službě vždy jeden účet. Pod tímto účtem spravuje všechny své požadavky i údaje a zveřejňuje pouze inzeráty nemovitostí, u kterých skutečně tento realitní zprostředkovatel sám provádí realitní zprostředkování.

Nejzásadnější změnou je fakt, že abychom zájemcům o nemovitosti poskytli pravdivé a přesné informace o realitním zprostředkovateli dané nemovitosti, budou u jeho účtu na službě nově uvedeny jeho identifikační údaje z veřejných rejstříků, a dále také údaje, které získáme na základě písemného „Prohlášení o identifikačních údajích realitního zprostředkovatele“, jehož vyplnění je nyní jednou z nutných podmínek pro realitní zprostředkovatele na našem portále.

Ke správně identifikovaným zprostředkovatelům se následně samozřejmě váže objem inzerátů, které na Sreality.cz publikují. A jejich počet je jednou ze zásadních metrik pro poskytnutí objemové slevy na naši inzerci. Právě díky nutnosti uvádět správné údaje v účtů počítáme, že dojde k dalšímu ztransparentnění obchodní činnosti na českém realitním trhu.”

Co na to realitní praxe?

Velká část makléřů žije v přesvědčení, že bez Srealit to nejde a tak hledají cesty jak snížit cenu inzerce na portálu díky umělému spolčování do téměř fiktivních realitních kanceláří, které následně dosáhnout na slevu z objemu inzerce.

Umělé spojování s cílem dosáhnout slevy na inzerci je nekalou soutěží vůči všem realitním kancelářím, které poctivě budují síť, aby dosáhly na objemovou slevu a makléřům, kteří poctivě jedou sami za sebe a platí drahé poplatky. Divím se, že se proti umělému slepování kanceláří nevyhraňují poctivé kanceláře a makléři, kteří tím jsou dlouhodobě znevýhodňování.

V této souvislosti je úsměvná část z etického kodexu realitní kanceláře, která se prezentuje jako jedna z deseti největších na trhu a která makléře zavazuje, aby uváděli: “Reálné informace ve svých prezentacích, je zakázáno uvádět nepravdivé či zavádějící informace působící jako klamavá reklama či záměrné úvádění klienta v omyl.” Při proklikání několika osobními weby jejich makléřů nabude člověk dojem, že daná kancelář by se mohla přejmenovat na “Sdružení makléřů za odrbávání Esek”, protože jednotliví makléři se ke spolupráci se zastřešující realitní kanceláří nijak nehlásí. Tím porušují vlastní etický kodex, ztrácejí nárok na uplatnění 50% pojistného limitu na povinném pojištění, dopouští se nekalé soutěže a zároveň sdruženou inzercí na Sreality.cz porušují její obchodní podmínky a riskují trest v podobě smluvní pokuty a zákazu inzerce na Sreality.cz.

Trest dle zákona nebo dle trhu?

Kolikrát je nejlepším učitelem hrozící trest. Odpovědnost za porušení etického kodexu přejde zřejmě většina dotčených makléřů potutelným úsměvem a 1.200 Kč za plné pojistné doplatí. Strašákem by pro ně mělo být ustanovení z prohlášení, které budou povinně všichni inzerující realitní makléři předkládat serveru Sreality.cz a v němž stojí: “Pokud se kterékoli prohlášení uvedené v tomto dokumentu ukáže jako nepravdivé či pokud nedojde k aktualizaci údajů dle předchozí věty, je společnost Seznam.cz oprávněna s tímto realitním zprostředkovatelem ukončit spolupráci na službě Sreality.cz.”

Důsledkem zastřeného inzerování pod jednou realitní kanceláří může být zákaz inzerce na největším inzertním serveru, což v praxi bude pro některé neinvenční makléře znamenat výrazné ochromení jejich podnikání.

Sám jsem zvědavý, co se ohne. Jestli makléři kolem Srealit nebo Sreality kolem makléřů. Nové VOP Sreality.cz ukazují sebevědomí této služby, která ve spolupráci s mateřských Seznamem snaží o vybudování dominantního postavení na trhu a nyní si chce srovnat trh tak, aby všichni měli stejné podmínky a Sreality.cz vyšší zisky.

Může však nastat i situace, kdy makléři nebudou ochotni akceptovat podmínky a ceny Sreality.cz, které jsou výrazně tvrdší a vyšší než u ostatních inzertních serverů, a postupně začnou omezovat inzerci na Srealitách. V dlouhodobém horizontu by mohlo dojít k tomu, že Sreality.cz se nebudou moci prsit nejvyšším počtem zadaných inzerátů a postupně se začne drolit představa kupujících (byť již dnes falešná), že na Srealitách najdou veškerou nabídku nemovitostí, a jejich zájem se začne přelévat k ostatním inzertním serverům.

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account