Čísla - počítání

Realitní zprostředkování je regulováno až od 1. ledna 2020. Do té doby mohl být realitním makléřem kdokoliv. Nikdo nevěděl, kolik makléřů v Česku působí. Dnes je situace lepší… kolik realitních zprostředkovatelů na trhu působí?

Počty realitních zprostředkovatelů eviduje Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Na rozdíl od finančních poradců, kdy si každý zájemce může v databázi registrovaných subjektů České národní banky (ČNB) najít konkrétního poradce či zjistit jména a další informace finančních poradců působících pod konkrétní společností, na stránkách MMR žádnou takovou možnost nenajdete.

Seznam pojištěných makléřů, který interně vede Ministerstvo pro místní rozvoj, je vzhledem k GDPR, citlivým datům a ochraně obchodního tajemství v tuto chvíli neveřejný. Ministerstvo však poskytuje individuálně informace při splnění zásad GDPR, zda je subjekt pojištěný dle zákona o realitním zprostředkování. Začátkem příštího roku pak ministerstvo plánuje umožnit přístup k těmto informacím prostřednictvím speciálního výpisu pojištěných makléřů na webu ministerstva,“ uvedl k našemu dotazu 25. 11. 2020 Vilém Frček z odboru komunikace MMR. Dodnes ale žádný přístup k výpisu na webu ministerstva není.

Realitní makléři musí podle zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování, prokázat svou odbornou způsobilost profesní zkouškou a mít uzavřené pojištění odpovědnosti. Ministerstvo pro místní rozvoj přitom vede seznam pojištěných makléřů. Ani tak nemá přesný přehled o makléřích, kteří činnost realitního zprostředkovatele vykonávají.

Celkový počet evidovaných pojištěných v současné době nemusí navíc odpovídat skutečnému počtu aktivních podnikatelských subjektů, neboť zákon vyžaduje zaslání platné pojistné smlouvy od jejího počátku na první pojistné období, což bývá po prvotním zaplacení zpravidla jeden rok, nepožaduje však již doklady o zaplacení na další roky. Je tedy poměrně pravděpodobné, že řada subjektů v naší evidenci se znovu na další období nepojistila, neboť profesi již nevykonává,“ upozornila 18. 5. 2023 Barbora Zichová ze Sekce veřejného investování, výstavby a sociálního začleňování MMR.

Neprodloužení či ukončení smluvy by ale měl realitní makléř ministerstvu taktéž nahlásit. „… v případě výpovědi nebo odstoupení od smlouvy o pojištění ministerstvo o této skutečnosti informuje,“ uvádí § 7 odst. 4 zákona.

Ministerstvo navíc nemá přehled o počtu poradců ani na měsíční bázi. „Počty pojištěných neevidujeme na měsíční bázi, ale zhruba v intervalu půl roku. Někdy, z důvodů potřeby informovat vedení úřadu, či příslušný výbor Poslanecké sněmovny, byl odečet proveden i mimo tento interval,“ sdělila Barbora Zichová.

Poslední kalibrace proběhla k 31. 3. 2023. Podle ní v Česku působí 12 619 pojištěných realitních zprostředkovatelů, z toho 9 459 fyzických a 3 160 právnických osob.

Graf 1: Počet pojištěných realitních zprostředkovatelů k 31. 3. 2023

Zdroj: MMR

Obecně lze říci, že počet evidovaných pojištěných od účinnosti zákona o realitním zprostředkování, tedy od 3. 3. 2020, neustále roste, nikdy nenastal pokles. Nově přihlášených nebo přihlášených se zpožděním je prozatím vždy více, než těch, kteří se odhlašují z profese,“ doplnila Barbora Zichová.

Realitní činnost je od roku 2020 vázanou živností. Realitní makléř či společnost ovšem při pozastavení výkonu na realitním trhu nemusí živnost pozastavovat či rušit, přesto již nemusí být pojištěni. Výpis subjektů s touto vázanou činností tak také neodpovídá počtu realitních makléřů a realitek.

Pokud […] živnost není přerušena, a zprostředkovatel není pojištěn pouze proto, že neuzavírá obchody, ani je nevyhledává, ani jiným způsobem činnost nevyvíjí, pak nepochybí, nicméně je v případě kontroly pojištění na jeho straně potřebné takový stav prokázat, obhájit,“ uvádí MMR ve svém stanovisku ze dne 29. 7. 2021.

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account