rizika

Každý třetí člověk, který si koupil nemovitost, po podpisu kupní smlouvy zjistil zásadní právní, technický nebo jiný problém. Vyplývá to z výsledků průzkumu agentury STEM/MARK, který na online konferenci zveřejnila technologická společnost MyNemo Report. Nejčastěji šlo o neočekávané navýšení nákladů, tento problém uvedlo 72 procent dotázaných. Téměř polovina uvedla, že nemovitost byla v podstatně horším stavu, než jim bylo sděleno.

Rizika z nevědomosti

“Při koupi nemovitosti hrozí kupujícímu řada rizik, kterých si často není vědom. Přitom tato rizika mohou koupi zkomplikovat, prodražit nebo zcela překazit. Ročně jsou v České republice prodány rezidenční nemovitosti za více než 150 miliard korun. Hodnota problematických nebo rizikových nemovitostí tak dosahuje asi 50 miliard korun,” uvedl jednatel MyNemo Report Tomáš Petrů. Čtvrtina dotázaných jako problém uvedla výrazné zpoždění koupě, pětina nemohla nemovitost využít k zamýšlenému záměru.

Transakce se navíc často děje pod časovým tlakem a kupující může pominout řadu rizikových aspektů především právního charakteru. Mezi ně patří například omezení vlastnického práva, kdy na nemovitosti vázne zástavní právo, předkupní právo nebo jiné věcné právo třetí osoby. V praxi to znamená, že majitel je nucen strpět nějaké omezení, které je specifikované dokumentem vloženým na katastr nemovitostí.

Podle Luďka Máchy ze společnosti CRIF – Czech Credit Bureau by si měl kupující také ověřit, zda osoba uvedená v kupní smlouvě je skutečně jediným vlastníkem nemovitosti. Dále také, zda nemá dluhy například za vodu, elektřinu či telekomunikace, které nejsou zjistitelné z katastru nemovitostí.

Důvěryhodnost i nevyvážená práva a povinnosti

“Před koupí nemovitosti doporučujeme si prověřit i důvěryhodnost prodávajícího. Prvním varovným signálem by měla být častá změna vlastníka nebo krátká doba držení nemovitosti. Důvěryhodně nepůsobí ani osoba s adresou na městském úřadě, se záznamem v rejstříku trestů právnických osob nebo v insolvenčním řízení,” uvedl dále Mácha.

Advokát z kanceláře Macek.Legal Daniel Macek zmínil, že problém pro kupujícího představuje také nekvalitní kupní smlouva s nedostatečnou identifikací nemovitosti nebo s nevyváženými právy, povinnostmi a sankcemi.

Podle regionálního obchodního ředitele společnosti Intermap Technologies Richarda Šálka jsou významným rizikem také povodně a záplavy, které ovlivňují podmínky pojištění dané nemovitosti. “Riziko výskytu povodní či záplav přitom hrozí na více než 25 procentech adres v Česku,” dodal Šálek.

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Partneři


Chcete zde mít své logo?

nebo

Příhlásit se jménem a heslem

nebo    

Nepamatujete si své heslo?

nebo

Create Account